หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี


ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี


กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง
เอสซีจี

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงิน และการลงทุน
เอสซีจี

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน
เอสซีจี

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์ กรีนโซลูชัน

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส์ และ Country Director-Vietnam, SCG

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ และ รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์

นายสรุชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และ
รองผู้จัดการใหญ่ New Business
ธุรกิจเคมิคอลส์

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟิ นส์ ประเทศเวียดนาม
ธุรกิจเคมิคอลส์ นายชาตรี เอี่ยมโสภณา
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
ธุรกิจเคมิคอลส์