SMART LIVING SOLUTIONS

โซลูชันที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล มายกระดับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านความสะดวก สบาย คุ้มค่า ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ชีวิต เช่น โซลูชันติดตามดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย และโซลูชันควบคุมคุณภาพอากาศที่นิยมแพร่หลายในโรงพยาบาล โดยเอสซีจีมีสัดส่วนของการพัฒนาสินค้าใหม่ (New Products Development – NPD) และ Service Solution เช่น กระเบื้องยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Hygienic Tiles) คิดเป็นร้อยละ 17 ในช่วง 9 เดือนของปี 2565


1. Smart Home Solutions

ทุกวันนี้การใช้ชีวิตในอาคารได้เปลี่ยนไป ไม่เฉพาะการชีวิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งประหยัดพลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติ แต่ปัจจัยการระบาดของโควิด 19 ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่เข้ามาพลิกโฉมความต้องการ ทำให้ผู้คนตระหนักถึงการใช้ชีวิตในอาคารได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวลในทุกลมหายใจ

เอสซีจีตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว จึงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานภายในบ้านและภายในอาคาร อาทิ• SCG Active Air Quality เครื่องเติมอากาศดีให้บ้านและคอนโด

พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สามารถเติมอากาศดี สะอาด และปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ช่วยดันฝุ่นและมลพิษที่ตกค้างออกไป และป้องกันไม่ให้มลภาวะภายนอกเข้ามา ด้วยหลักการ Positive Pressure ซึ่งต่างกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส รวมถึงไวรัสโคโรน่า สาเหตุของ COVID 19 ได้ 99%* และเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศภายในห้องอย่างต่อเนื่องด้วย SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (*ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ NSTDA, TBES, NCTC, Mahidol)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.scgbuildingmaterials.com/th/solution/active-airquality
Contact: Contact: SCG Home Experience โทร. 02 101 9922 ต่อ 3038 หรือ email : contact@scg.com

• SCG Active AIRflow™ System โซลูชันการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อน

แก้ปัญหาบ้านอบอ้าว ด้วยหลักการระบายและถ่ายเทความร้อนจากตัวบ้านผ่านขึ้นทางโถงหลังคา ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่สะสมความร้อนของตัวบ้าน โดยช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้าน นำอากาศเย็นไล่อากาศร้อน จึงช่วยลดอุณหภูมิให้บ้านเย็นลงได้ 2-5 องศา

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgbuildingmaterials.com/th/solution/active-air-flowContact:
Contact: SCG Home Experience โทร. 02 101 9922 ต่อ 3038 หรือ email : contact@scg.com

• ระบบ Trinity – Smart Home Solution

Smart Living Application ที่สามารถรวมอุปกรณ์ IoT จำนวนมากไว้ในช่องทางเดียว เพื่อให้สั่งการ เช็คสถานะ ตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งรองรับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยตรวจจับและแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ รวมไปถึงช่วย์วิเคราะห์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้อีกด้วย โดยระบบของ Trinity มีหลากหลายโซลูชันเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี เช่น Smart living, Smart Mobility, Smart Health & Wellness, และ Smart Industry ซึ่งไม่เพียงดีต่อผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม หรือโลกใบนี้ด้วย ช่วยให้การชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายและง่ายขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม Email: wedo@scg.com
Facebook: https://www.facebook.com/wedotheofficial
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wedotheofficial/2. Smart Building Solutions

• SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ

มีหลักการทำงานด้วยการปล่อยอนุภาคประจุบวกและลบ ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ในอากาศ เช่น เชื้อไวรัสรวมถึงตระกูลโคโรนาได้สูงสุดถึง 99%* และแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงช่วยลดฝุ่น PM10-PM2.5 โดยอนุภาคไอออนนี้มีอยู่ตามธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ขณะ เปิดใช้งาน และมีการกำจัดเชื้อโรคแบบ Proactive ทันทีที่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ ทำให้มั่นใจในคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งกว่า โดยมีจุดเด่นคือ

image

 • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต แม้ระบบกำลังทำงาน
 • ติดตั้งง่าย และใช้เวลาน้อยสามารถติดตั้งได้กับระบบปรับอากาศได้ทุกประเภท
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับระบบกำจัดเชื้อโรคแบบอื่น

*ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ โดย Innovative Bioanalysis, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมื่อช่วงธันวาคม 2021- กุมภาพันธ์ 2022 ด้วยไวรัสโคโรน่า SARS-CoV-2 สายพันธุ์ Omicron ผลทดสอบพบว่าสามารถลดปริมาณไวรัสลงสูงถึง 99.945% เมื่อเปิดใช้งานไป 90 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-hygiene
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: SMARTBUILDING@SCG.COM / +66-61-914-4263, +66-85-446-5445• SCG HVAC Air Scrubber
นวัตกรรมบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

ช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารมีสุขภาวะที่ดีจากการบำบัดอากาศภายในอาคาร พร้อมลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารสู่อาคารประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน


 • ลดการนำเข้าอากาศจากภายนอก ลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดพลังงานจากระบบปรับอากาศ 30% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศของอาคารแบบทั่วไป
 • ลดมลพิษในอากาศ ด้วยเทคโนโลยีดูดซับสารพิษกลุ่มก๊าซได้มากกว่า 30 ชนิด ช่วยให้สุขภาวะของคนในอาคารดีขึ้น ซึ่งระบบปรับอากาศแบบทั่วไปใช้การระบายอากาศอย่างเดียว
 • ลดต้นทุนของระบบปรับและระบายอากาศลงได้อีกจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยให้อาคารได้คะแนนมาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED Certified) และมาตรฐานอาคารสุขภาวะ (WELL Certified) สูงขึ้น โดยไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice/indoor-system/scg-hvac-air-scrubber
Contact: SMARTBUILDING@SCG.COM / +66-61-914-4263, +66-85-446-54453. โซลูชันบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารอัจฉริยะ โดย SCGP

SCGP ขยายการลงทุนสร้างการเติบโตกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารรองรับเมกะเทรนด์ เดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร และพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ SCGP เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สามารถขยายฐานตลาดไปยังหลากหลายตลาด รองรับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค และส่งเสริมการเติบโตของความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วโลก• บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับเนื้อสดแช่เย็น

Fest by SCGP ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษที่มุ่งเน้นการใช้งานได้ดี ตอบโจทยูผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมั่นใจได้ในความสด สะอาด และปลอดภัย• บรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุผักและผลไม้ OptiBreath®

ผลไม้สดมีอายุจำกัด หากผู้ประกอบการหรือร้านอาหารจำหน่ายไม่หมดก็จะเน่าเสียจะกลายเป็นขยะอาหาร (Food Waste) และมีต้นทุนเพิ่มขึ้น SCGP จึงคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ OptiBreath® ช่วยเก็บและยืดอายุผักผลไม้ได้นานกว่าถุงปกติทั่วไป ผลิตจากพอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) และใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุและระบบพิเศษ Modified Atmosphere Packaging (MAP) ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ และการผลิตฟิล์มที่เหมาะสมกับการบรรจุผักและผลไม้แต่ละประเภท เพื่อรักษาความสดของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยการเจาะรูควบคุมสภาพบรรยากาศในถุงอย่างสมดุล ให้มีอัตราการซึมผ่านก๊าซและคายน้ำที่เหมาะสม ทำให้ไม่เกิดฝ้า และปกป้องไม่ให้มีสิ่งสกปรกต่าง ๆ มาปนเปื้อน ร้านค้าและผู้บริโภคสามารถเก็บสินค้าไว้ได้นานยิ่งขึ้น ช่วยรักษาความสด สี กลิ่น และรส รวมถึงชะลอการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์• Odor Lock บรรจุภัณฑ์ต้านการปล่อยกลิ่น

ผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษที่มีความต้านทานต่อการซึมผ่านของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ป้องกันไม่ให้กลิ่นจากภายในบรรจุภัณฑ์ส่งผ่านออกมาภายนอก สามารถเก็บอาหารที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี เช่น ทุเรียน ปลาร้า ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง หอมหัวแดง กระเทียม น้ำพริก กะปิ หอยดอง ปูเค็ม และอาหารสัตว์ เป็นต้น อาหารที่บรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ Odor Lock จะไม่ส่งกลิ่นกวนใจในระหว่างขนส่งหรือเดินทาง ช่วยลดปัญหาเรื่องการเก็บผลิตภัณฑ์หรืออาหารประเภทดังกล่าวร่วมกันแล้วส่งกลิ่นรบกวนจนไม่สามารถเก็บร่วมกัน นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ Odor Lock สามารถปิดผนึกได้ง่ายด้วยความร้อนหรือ Heat Seal จึงหมดปัญหาความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการปนเปื้อน และยังถูกออกแบบมาให้สามารถแช่เย็นหรือแช่ในน้ำแข็งได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาน้ำซึมผ่านถุง และสามารถนำเข้าเก็บในตู้เย็นได้โดยไม่มีไอน้ำเกาะ อาหารจึงยังน่ารับประทาน และไม่เสียรสชาติหรือรสสัมผัสที่เกิดจากไอน้ำจากการแช่เย็นอีกด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีโซลูชัน

4. ดิจิทัลเทคโนโลยีโซลูชัน ยกระกับชีวิตความเป็นอยู่ให้ง่ายและสบายยิ่งขึ้น

ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต การทำงาน การจับจ่ายใช้สอยของผู้คน รวมถึงการทำธุรกิจ ช่วยอำนวยความสะดวก และทำให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายมีความปลอดภัยมากขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น กว่าเดิม


• เครื่องคิดเลขพูดได้ (One-Smart Calculator)
หาผลลัพธ์ได้ทันใจ ให้การคำนวนเป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อน

นวัตกรรมเครื่องคิดเลขสั่งการด้วยเสียง ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขความซับซ้อนและลดเวลาในการหาคำตอบ เพียงแค่พูดก็จะทราบคำตอบทันทีผ่านระบบโต้ตอบที่เป็นภาษาไทย ในรูปแบบออฟไลน์ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางสายตา ผู้ที่อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ โดยสามารถหาผลลัพธ์ของตัวเลขได้ตั้งแต่ บวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงระดับการถอดสมการ ซึ่งเทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงยังสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อทำให้สิ่งของเหล่านั้นสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้


• ONE – Smart Faucet
ก๊อกน้ำ COTTO อัจฉริยะที่สามารถพูดได้ ด้วยระบบสั่งการด้วยเสียง “Voice Interface”

ช่วยให้ผู้ใช้งานสั่งเปิด-ปิดควบคุมการใช้น้ำได้สะดวก ประหยัดน้ำได้มากกว่าเดิม อีกทั้ง ยังเป็นมิตรต่อผู้พิการทางสายตาให้สามารถใช้งานก๊อกน้ำได้สะดวกมากกว่าเดิม โต้ตอบด้วยภาษาไทยในรูปแบบออฟไลน์กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการสัมผัสต่อจุดร่วมที่มักปะปนไปด้วยเชื้อโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ WEDO หน่วยงานด้านนวัตกรรมผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ SCG ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศได้ฝึกทำงานจริงกับเอสซีจี ภายใต้โครงการ “WEDO Young Talent Program” ในรูปแบบของ Micro Enterprise โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะแห่งอนาคต ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผ่านรูปแบบการทำงานและการโค้ชชิ่งจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ผสานดิจิทัลเทคโนโลยี ยกระดับการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อาทิ


• Brain Computer Interface (BCI)
นวัตกรรมที่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการสื่อสาร

เทคโนโลยีความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลพญาไท ช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและพูดได้ เช่น ผู้ป่วยภาวะล็อคอินซินโดรม (Locked-In Syndrome) ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS) รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง สามารถสื่อสารกับคนที่รักและครอบครัวได้ ผ่โดยจะมีอุปกรณ์รับสัญญาณซึ่งติดตั้งไว้ที่ศีรษะ เพื่อบันทึกคลื่นสมองก่อนส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านคลื่นสมองของผู้ป่วยและแปลสิ่งที่กำลังคิด โดยจะส่งสัญญาณไปยังหน้าจอมอนิเตอร์ เพื่อแปลเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยกำลังคิด เช่น รู้สึกกระหายน้ำ อยากปิดไฟ หายใจไม่ออก ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน Digital Office

Email: wedo@scg.com
Facebook: https://www.facebook.com/wedotheofficial
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wedotheofficial/5. ชินโคไลท์ แผ่นอะคริลิก เกรดพรีเมียมชั้นนำระดับโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า

SHINKOLITETM: Better Living by Premium Acrylic Sheet

ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ SCGC และ MCG (มิตซูบิชิ เคมิคอล กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น) ผู้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตเคมิคอลส์และแผ่นอะคริลิกระดับโลก สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดใหม่ “Acrylic Solution Provider” มุ่งตอบสนองการใช้งาน ของทั้ง สถาปนิก ผู้ออกแบบ โครงการ และผู้ใช้งานทั่วไป ได้อย่างสะดวกสบาย ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ หลังคากันสาด/หลังคาโรงจอดรถโปร่งแสง ราวกันตกอะคริลิก ประตูภายใน ฉากกั้นห้องอะคริลิก งานตกแต่งภายใน และ Façade เป็นต้น

SHINKOLITETM ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice ในกลุ่มนวัตกรรมประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience) และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2685-2558 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน โดยแผ่นอะคริลิก SHINKOLITETM มีคุณสมบัติพิเศษ

 • ป้องกันความร้อนได้ดี สามารถตัดรังสีอินฟาเรดได้ถึง 50% ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผ่นเฉลี่ย 5 องศาเซลเซียส (จากผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ) จึงไม่ทำให้รู้สึกร้อนหรือแสบผิว
 • แข็งแรงทนทาน ด้วยลักษณะเป็นแผ่นตัน ทนแรงกระแทกได้ดีมากกว่ากระจก จึงแตกยากกว่ากระจก ให้ความปลอดภัยมากกว่า
 • น้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับกระจกในความหนาที่เท่ากัน มีน้ำหนักเบากว่า 50% จึงลดปริมาณการใช้โครงสร้างเหล็ก ให้ความแข็งแรงแต่ไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง ประหยัด และลดการแบกรับน้ำหนักของอาคาร เหมาะกับส่วนต่อเติมที่ต้องการวัสดุน้ำหนักเบา
 • แผ่นมีความหนา และความยาวพิเศษ ผลิตด้วยเทคโนโลยีการหล่อแผ่นแบบต่อเนื่องและผลิตแบบระบบปิด จึงทำให้สามารถทำการดักกรองสิ่งสกปรกออกได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้สะอาดและมีสิ่งเจือปนน้อย สามารถผลิตแผ่นที่มีความกว้างได้มากถึง 2,736 มม. และความยาวได้มากถึง 6,000 มม. เหมาะสำหรับทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรืองานขนาดใหญ่ที่ไร้รอยต่อ แผ่น มีความหนาสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งแผ่นเมื่อนำไปขึ้นรูปจึงได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีคุณภาพที่ดี
 • สวยงามทันสมัย พื้นผิวมีความเรียบมันเงา โปร่งใส ทันสมัย เหมาะกับภาพลักษณ์บ้านสมัยใหม่ หรือโรงแรมที่ต้องการมีหลังคาโปร่งแสงดีไซน์สวยงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.shinkolite.co.th/
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : SCG Contact Center โทร 02-586-22226. ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR : Smart Design for Your Smart Living ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมประตูหน้าต่างไวนิล

วินด์เซอร์ (WINDSOR) ภายใต้เครือ SCGC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด ภายใต้แนวคิด Smart Design for Your Smart Living ด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีไวนิลสูตรพิเศษ WINDSOR Advance Vinyl ที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยโดยเฉพาะ มีจุดเด่นที่ 5 คุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ UV Stabilizer สารช่วยสะท้อนรังสียูวี Heat Stabilizer สารเพิ่มความทนทานต่อความร้อน Impact Modifier สารเพิ่มความยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทกหรือบีบอัด Anti-Stain สารป้องกันคราบดำ และ Premium Color สีเกรดพิเศษ ไม่ซีดจาง พร้อมเทคโนโลยีฟิล์มลามิเนตที่ให้ผิวสัมผัสแตกต่างจากสีทั่วไป ตอบโจทย์การออกแบบทุกสไตล์ด้วยตัวเลือกสีที่หลากหลาย ทั้งโทนสีขาว ดำ เทา และโทนสีลายไม้

Ultimate Protection ปกป้องบ้านจากสิ่งรบกวนภายนอก ประตูหน้าต่างไวนิลวินด์เซอร์

มาพร้อมระบบการใช้งานที่มอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัย ป้องกันสิ่งรบกวนต่าง ๆ จากภายนอกได้อย่างเหนือชั้น

 • Heat Protection ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ดีกว่าบานอะลูมิเนียมทั่วไป 40% จึงช่วยให้บ้านไม่ร้อน ประหยัดการใช้พลังงาน
 • Noise Protection ลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายในบ้านได้ถึง 32 เดซิเบล ดีกว่าบานอะลูมิเนียมทั่วไป 40%
 • Leak Protection ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศ ภายใต้แรงลมที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เทียบเท่าพายุไต้ฝุ่น
 • Security Protection มั่นใจในความปลอดภัยจากโครงสร้างที่แข็งแรง ต้านทานแรงลมปะทะที่ 80 kg/m2 พร้อมดีไซน์วงกบ กรอบบาน และระบบล็อก ที่ป้องกันการงัดแงะ
Worldwide Quality Standard คุณภาพระดับสากล

ประตูหน้าต่างไวนิลวินด์เซอร์ ดีไซน์กรอบบานประณีต สวยงาม สามารถสั่งผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ขนาด สี เพื่อให้เหมาะกับประเภทการใช้งานและสไตล์การออกแบบบ้าน ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น The Prime Minister’s Industry Award และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย ภายใต้ตราสัญลักษ์ Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.windsor.co.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/Windsorpage , Line Official Account: @windsorofficial, โทร. 02 555 03337. SHINKOLITETM x WINDSOR

ด้วยคุณสมบัติของแผ่นอะคริลิก SHINKOLITETM ที่มีน้ำหนักเบากว่ากระจกทั่วไปถึง 50% จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการติดตั้งร่วมกับประตูหน้าต่างไวนิลวินด์เซอร์ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เหนือกว่ากระจกทั่วไป

 • เปิด-ปิดง่ายกว่า ไม่ต้องใช้แรงเยอะ จึงเป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย
 • ปลอดภัยกว่า เพราะแผ่นอะคริลิกทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจกทั่วไปถึง 10 เท่า *บนความหนาที่เท่ากัน
 • ยืดอายุการใช้งานประตูหน้าต่างให้นานกว่า เพราะอะคริลิกน้ำหนักเบา จึงไม่เป็นภาระต่ออุปกรณ์ Hardware และ Moving Part
 • ดูแลรักษาง่ายกว่า เพราะแผ่นอะคริลิกไม่แตกร้าวง่าย จึงสามารถใช้งานและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องกังวล