เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน มุ่งพัฒนาและลงทุนในนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันครบวงจรอย่างหลากหลาย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้น ควบคู่กับการสร้างโลกที่สมดุลตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero 2050 – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) ซึ่งสอดคล้องกับเเนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อส่งมอบโซลูชันตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและโลกในวันข้างหน้า พร้อมรับมือวิกฤตต่าง ๆ ทันท่วงที เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพราะ “Your Next Chapter is Our Next Chapter”