ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTIONS


1. Drone in The Box เพิ่มศักยภาพการทำงานให้ธุรกิจต่าง ๆ อย่างคาดไม่ถึง

นวัตกรรม 'โดรน' ไร้คนขับ ที่ช่วยแก้ปัญหาการใช้งานโดรนในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญการบินซึ่งมีจำนวนจำกัด และเรื่องแบตเตอรี่ของโดรนซึ่งอยู่ที่ 30-45 นาที ต่อการใช้งาน 1 ครั้ง สวนทางกับการใช้งานจริงที่ต้องใช้เวลานานกว่านั้นในบริเวณพื้นที่กว้าง Drone in the Box จึงถูกออกแบบมาให้มีโปรแกรมที่สามารถตั้งเวลาและเส้นทางการบินให้สามารถบินขึ้น - ลงตามกำหนดได้โดยไม่ต้องมีคนบังคับ เมื่อแบตเตอรี่ของโดรนใกล้หมด โดรนก็จะบินกลับเข้ามาที่กล่องและเปลี่ยนแบตเตอรีใหม่ได้เอง ในขณะที่แบตเตอรีเดิมก็จะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเก็บภาพในมุมสูงเพื่อนำมาประกอบเป็นแผนที่ การตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้าง การสำรวจจุดผิดปกติของโซลาร์ฟาร์ม รวมไปถึงการสำรวจความปลอดภัยตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเวลากลางคืน ถือเป็นการประหยัดทรัพยากรคน เวลา ลดความซับซ้อนและข้อจำกัดจากการใช้งานโดรนในปัจจุบัน เพราะเพียงติดตั้งครั้งเดียวก็สามารถควบคุมการทำงานของโดรนได้ภายในห้องปฏิบัติการ ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เครื่องคัดแยกกุ้ง (DRY SHRIMP CLASSIFICATION MACHINE) โดย บริษัทเอไอ เทคโนโลยี จำกัด

ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งแรงงานเข้าสู่ภาวะขาดแคลน หลายบริษัทจึงต้องเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้กระบวนการผลิตยังคงเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นในอุตสาหกรรมผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีกุ้งแห้งเป็นส่วนประกอบ จำเป็นต้องใช้แรงงานมากถึง 60 คน ในการคัดแยกกุ้งแห้ง จำนวน 4,000กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง ในขณะที่ความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 บริษัทเอไอ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ในเอสซีจี จึงได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับคัดแยกกุ้งแห้ง โดยนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Machine Learning เข้ามาช่วยในการประมวลผล เพื่อคัดแยกกุ้งที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดและกุ้งที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ พร้อมด้วยสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ออกจากกัน โดยการลำเลียงกุ้งแห้งด้วยสายพาน ผ่านกล้อง (Vision Camera) เพื่อถ่ายภาพและส่งภาพไปสู่โปรแกรมประมวลผล ก่อนทำการตัดสินใจคัดแยกคุณภาพ ซึ่งตัวเครื่องมีความถูกต้องแม่นยำกว่าร้อยละ 95 ตัวเครื่องต้นแบบสามารถคัดแยกได้ 10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต เพื่อช่วยลดปริมาณการทิ้งกุ้งแห้งดี ลดการสูญเสียทรัพยากร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: POOM_P@AITECH.CO.TH / +66-87-996-6294
3. โซลูชัน Smart Farming ครบวงจร โดยสยามคูโบต้า

การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรมาประยุกต์ใช้รวมถึงการนำเอาองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาผสานรวมจนเกิดเป็นโซลูชันครบวงจรที่สามารถนำไปขยายผลให้เกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไปเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดความเสี่ยงในการผันแปรของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยุคใหม่อย่างยืน โซลูชันของ ประกอบด้วย

  • Smart Farm Solutions ต่อยอดด้านการทำเกษตรสู่การทำ Smart Farming ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ ใช้เพื่อลดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิต และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย โดรนเพื่อการเกษตร Green House โซล่าเซลล์ ระบบ IoT Weather station ระบบให้น้ำอัตโนมัติ เครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 1 ภูมิภาค 1 สมารท์ฟาร์ม
  • Land Reform & Rice Field Expansion ด้วย Laser Leveling พัฒนาผืนดิน ด้วยการจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ
  • แอปพลิเคชัน KAS Crop Calendar แอปพลิเคชันวางแผนการเพาะปลูพืช พร้อมปฏิทินที่สามารถบันทึกข้อมูลทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ วางแผนลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ยกระดับองค์ ความรู้ของเกษตรกรด้วยการใช้ Digital Platform ทำการเกษตรตามมาตรฐาน
  • โดรนเพื่อการเกษตร ใช้ฉีดพ่นสารทางการเกษตร ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสาร ฉีดพ่นได้อย่างแม่นยำและทำงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  • แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นLXe-261 นวัตกรรมใหม่สุดล้ำที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion) ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 3-4 ชั่วโมงต่อรอบการชาร์จ ชาร์จไฟ ได้อย่างรวดเร็ว (Fast Charge) ภายใน 1 ชั่วโมง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
  • รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทระยะไกล เทคโนโลยีควบคุมเครื่องตัดหญ้าด้วยรีโมท คอนโทรลจากระยะไกล สามารถใช้ในการทำสวน หรือ การดูแลรักษาแปลงเพาะปลูก ได้อย่างแม่นยำ
  • ระบบนำร่องการขับเคลื่อนด้วย GNSS Auto Pilot การใช้เทคโนโลยีนำร้องด้วยระบบดาวเทียม สามารถเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลดการสูญเสียพื้นที่การเพาะปลูก
  • KIS ระบบที่ช่วยติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร แจ้งเตือนการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบเครื่องจักรให้ดีขึ้น

โซลูชัน Smart Farming ครบวงจร ช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นเหตุทำให้โลกร้อนรุนแรงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 25 เท่า และเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้มากขึ้น 1.5 เท่า ในการใช้โซลูชันเพาะปลูกข้าว นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผา Zero Burn บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการทำเกษตรปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) ช่วยลดการใช้สารเคมี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการไม่เผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 67 ล้านตันต่อปี และการลดมลพิษในดินจากการลดใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช