SOLUTIONS FOR FUTURE LIVING

เอสซีจีกลุ่มบริษัทชั้นนำในอาเซียน เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ที่ทำให้ทุกคนมีชีวิต และโลกที่ดีกว่าเดิม ประกอบด้วย 6 โซลูชัน

DISCOVER SCG

scg Investor Relations

เอสซีจี ทุ่มเทสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง

รายงานประจำปี 2566 ONE REPORT

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 32 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 9 MB

download

รายงานประจำปี 2565 ฉบับย่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 41 MB

download

SCG News Channel

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเอสซีจี ติดตามข่าวทั้งหมดได้ที่นี่ >

X
X